De basisvakken taal, rekenen, lezen en spellen vormen de pijlers van ons onderwijs.

Basisvakken

Wij bieden vakken/lessen op het gebied van lezen (begrijpend en technisch), taal, spelling, rekenen/wiskunde, natuur & milieu, wereldoriëntatie, kunstzinnige en creatieve vorming, bewegingsonderwijs, levensbeschouwing, Engelse taal, schrijven, burgerschap en sociaal-emotionele ontwikkeling (Kanjertraining).