Wij willen dat onze kinderen prettig in hun vel zitten.

Kanjertraining

Een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig voelen, is belangrijk om tot leren en ontwikkelen te komen. Daarvoor gebruikt ons kindcentrum de kanjertraining. De kanjertraining helpt de medewerkers om op systematische wijze kinderen van jongs af aan te begeleiden in hun sociale en emotionele ontwikkeling. In het kort streven we de volgende doelen na:

  • het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas;
  • het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen;
  • beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten;
  • bewustwording van de eigenheid bij leerlingen;
  • leren om verantwoordelijkheid te nemen;
  • het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie,
  • het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

De kanjertraining is dus meer dan alleen maar een antipestmethode. Het vormt een leidraad voor het handelen van kinderen, medewerkers en ouders/verzorgers.