Wij zijn een natuurschool en hebben een samenwerking met de Heimanshof.

Natuur en milieuonderwijs

Goed onderwijs over natuur en milieu is letterlijk van levensbelang is. In een tijd waarin natuur en milieu sterker onder druk staan dan ooit, is kennis over natuur en milieu belangrijk. Deze kennis moet leiden tot het besef bij kinderen dat de mens de natuur nodig heeft om te leven. Ook leren kinderen dat zij verantwoordelijk moeten handelen om de natuur te beschermen en zo een gezond milieu te bevorderen.

Daarnaast heeft in de natuur verblijven een positieve invloed op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het beïnvloedt de ontwikkeling van zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden, zelfwaardering en creativiteit.