Iedere kleuter is uniek

Visie op kleuteronderwijs

Visie op het kleuteronderwijs op Kindcentrum Natuurlijk!

Ons kindcentrum gaat uit van de gedachte dat iedere kleuter vanuit de eigen uniciteit ervaringen moet kunnen opdoen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied in door henzelf gekozen situaties. Wij leren en stimuleren kleuters daar waar mogelijk initiatief te nemen in dit leer- en ontwikkelproces.

Ons kindcentrum biedt hiervoor een rijke leer- en ontwikkelomgeving aan en een veilig pedagogisch klimaat dat gericht is op de bevordering van het welbevinden van kleuters. Leerkrachten volgen via observaties de ontwikkeling, de mate van betrokkenheid en het welbevinden van de kleuters in hun unieke proces.

Aan de hand van doelen worden betekenisvolle thema’s aangeboden. Deze thema’s liggen soms dichtbij, maar soms ook wat verder weg van de belevingswereld van een kleuter. We noemen dit ontwikkelingsgericht onderwijs. Spel, kringen en coöperatieve werkvormen zijn hierbij belangrijk.

Ons onderwijs sluit aan bij de leer- en ontwikkelbehoeften van kleuters. Op basis van deze, vaak verschillende leer- en ontwikkelbehoeften brengen we differentiatie in ons aanbod aan. Deze differentiatie vindt plaats in leer- en ontwikkelinhouden, maar ook in de wijze van benadering door de leerkracht: sommige kleuters hebben immers een leerkracht als coach nodig, terwijl andere kleuters een leerkracht nodig hebben die juist meer sturend optreedt.

Ons kleuteronderwijs wil ook een goede voorbereiding zijn op het verdere verloop van de basisschoolperiode. Specifiek wordt daarom goed voorbereid op de vaardigheden en voorwaarden die nodig zijn om de aansluiting op groep 3 succesvol te laten zijn. Zelfstandigheid is daarbij een speerpunt.

Niet alleen ons kindcentrum is belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Ook thuis en de nabije omgeving dragen bij aan een goede ontwikkeling. Daarom hechten wij veel waarde aan een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en eventuele andere partijen.

Van groep 2 naar groep 3

Ons kleuteronderwijs wil ook een goede voorbereiding zijn op het verdere verloop van de basisschoolperiode. Specifiek wordt daarom goed voorbereid op de vaardigheden en voorwaarden die nodig zijn om de aansluiting op groep 3 succesvol te laten zijn.  

Van peuter naar kleuter

Er wordt aandacht besteed aan de overgang van peuter naar kleuter. Dit gebeurt onder meer door goede overdracht van informatie, een gezamenlijke uitwerking van projecten en het uitzetten van doorgaande leer- en ontwikkellijnen.