Samen leren en ontwikkelen!

Visie op onderwijs

Kinderen tot ontwikkeling brengen, dat doe je niet zomaar. Het is goed om eerst te bepalen hoe je als kindcentrum tegen het leer- en ontwikkelproces bij kinderen van 0 tot 13 jaar aankijkt: onze visie. Die hebben we als volgt opgeschreven:

We vinden dat een goed pedagogisch klimaat een belangrijke voorwaarde is om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van kinderen op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Zo’n klimaat kan pas ontstaan als de contacten tussen alle partijen rondom kinderen zo goed mogelijk worden onderhouden.

Kinderen professioneel begeleiden in hun leer- en ontwikkelproces brengt ook met zich mee dat medewerkers van ons kindcentrum zich bewust zijn van de snel veranderende wereld om hen heen. Dit vraagt om een groot maatschappelijk bewustzijn, gekoppeld aan permanente ontwikkeling. In die snel veranderende wereld is het van toenemend belang dat ieder mens nadenkt over hoe hij in die wereld wil staan en wat hij daarvoor nodig heeft. Voor kinderen betekent dit, dat zij zich op jonge leeftijd moeten ontwikkelen tot eigenaars van hun eigen leer- en ontwikkelproces.

Door aan het voorgaande als gemeenschap te blijven werken, worden kinderen toegerust om zich in een nog onbekende toekomst succesvol te ontwikkelen tot een gelukkig en verantwoord handelend mens. Deze visie is niet alleen van medewerkers en kinderen. Ouders en de leefomgeving van kinderen zijn hierbij minstens net zo belangrijk. Daarom is het belangrijk om een goede samenwerking tussen al die partijen rondom de kinderen tot stand te brengen en in stand te houden.

Dit is de richting waarin ons kindcentrum zich ontwikkelt. Wij noemen dat onze missie. Kort en bondig geformuleerd luidt die: Samen leren en ontwikkelen!