U bent van harte welkom op ons Kindcentrum!

Aanmelden

Heb je interesse in ons kindcentrum? Leuk! Dan nodigen we je graag uit voor een gesprek. Je kunt een afspraak maken via telefoonnummer 023-5653280.

Hieronder zie je hoe de aanmeldprocedure verloopt.

Voor alle scholen/kindcentra in de Haarlemmermeer geldt dat we gebruik maken van een vaste aanmeldprocedure. Deze is afgesproken met de Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer. Alle scholen zijn aan deze stichting verbonden.

De aanmeldprocedure bestaat uit twee fasen: de oriëntatiefase en de onderzoeksfase.

Oriëntatiefase

Als ouders/verzorgers interesse hebben in ons kindcentrum, vindt er eerst een oriënterend gesprek plaats. In dat gesprek maken we kennis met elkaar en vertellen we over het onderwijs van ons kindcentrum. Ouders/verzorgers vertellen op hun beurt over hun kind.

Onderzoeksfase

Wanneer ouders/verzorgers na het oriënterend gesprek kiezen om hun kind bij ons kindcentrum aan te melden, wordt er eerst gekeken of er in algemene zin een plaats beschikbaar is. Factoren die hierbij een rol spelen zijn de groepsgrootte en de samenstelling van de groep. Wanneer er ruimte is, kunnen ouders/verzorgers overgaan tot aanmelding d.m.v. het invullen van het aanmeldformulier. Na ontvangst hiervan start de onderzoeksfase.

Ouders/verzorgers wordt dan om de volgende informatie gevraagd:

  • rapportage vanuit de voorschoolse periode,
  • wat zijn ondersteuningsbehoeften van hun kind.

Ook wordt er contact opgenomen met externe organisaties zoals peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, Kabouterhuis of een andere basisschool.

Ons kindcentrum kan zich in deze fase laten begeleiden door het Centraal Coördinatie Punt (CCP), dat onderdeel is van het samenwerkingsverband.

Door de aanmeldingsprocedure zo zorgvuldig te doorlopen, kunnen we beter bepalen of ons kindcentrum kan bieden wat jouw kind nodig heeft.