De batterij moet af en toe weer even opgeladen worden

Schooltijden en vakanties


Alle groepen volgen een continurooster volgens het vijf-gelijke-dagenmodel. Dat wil zeggen dat alle dagen hetzelfde verlopen. De school begint om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. De middagpauze duurt een half uur (12.00 - 12.30 uur). 
De schooldeur gaat open om 8.20 uur.
   
Het gymrooster ziet er als volgt uit:
Dinsdag Woensdag
08:30-09:15 7/8 08:30-09:15 6/7
09:15-10:00 3A 09:15-10:00 4
10:00-10:45 3B 10:00-10:45 5
10:45-11:30 4 10:45-11:30 7/8
11.30-12.15 5 12.15-13.00 1/2A
13.15-14.00 6/7 13.00-13.45 1/2B

* De gymzaal is om 8.20 uur open, zodat de kinderen tijd hebben om zich om te kleden en de les om 8.30 uur kan starten. 

Ons kledingvoorschrift voor gym is:
- Een gympakje of een sportbroekje en een shirt;
- Gymschoenen die niet buiten gebruikt zijn en die niet afgeven;
- Lange haren in een staart;
- Geen sieraden.
 

Zwemrooster

Groep 2 en 3 zwemmen iedere donderdag van 12.15 - 13.00 uur in zwembad de Estafette in Nieuw Vennep.
De kinderen worden per bus vervoerd. 

 

Vakanties 2023-2024Alle vakanties en vrije dagen kun je vinden in de kalender. Ook zullen wij je informeren via de nieuwsflits.
Vaak vinden ouders het fijn om even snel te zien wanneer de vakanties vallen, bv. om een vakantie te boeken.

Hieronder vind je het overzicht:

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren 
Zomervakantie

23 oktober 2023
25 december 2023
19 februari 2024
29 maart 2024
1 april 2024
29 april 2024
9 mei 2024
20 mei 2024
22 juli  2024

-  27 oktober 2023
-  05 januari   2024
-  23 februari   2024


-  010 mei 2024
-  10 mei 2024

-  30 aug 2024

   
In de Leerplichtwet is de leerplicht voor kinderen vastgelegd. Eén van de afspraken is dat kinderen vanaf 5 jaar verplicht onderwijs volgen. Dat betekent dat kinderen vanaf de eerste schooldag van de maand nadat zij 5 jaar zijn geworden, naar school moeten. In Nederland gaan de meeste kinderen vanaf 4 jaar naar school. Deze kinderen vallen niet onder de Leerplichtwet , maar wel onder de afspraken die onze school hierover heeft. Die afspraak is dat op onze school kinderen van 4 jaar zoveel mogelijk aansluiten bij de afspraken die voor kinderen vanaf 5 jaar gelden.

Soms komt het voor dat ouders buiten de schoolvakanties om een verzoek tot verlof hebben. Bijvoorbeeld in verband met een familiegebeurtenis. In die gevallen kan een verlofformulier worden opgehaald bij school. De directie laat daarna weten of het verzoek wordt toegekend of afgewezen. In de eerste twee weken na de zomervakantie wordt geen vakantieverlof verleend.