Word maar snel beter

Ziekmelden

Wanneer je kind ziek is, kun je dit alleen telefonisch tussen 7.45 en 8.30 uur 
doorgeven. Het telefoonnummer is 023-5653280.