Onze oudervereniging ondersteunt ons kindcentrum bij het organiseren van leuke, educatieve activiteiten

Oudervereniging

Alle ouders/verzorgers van kinderen bij ons kindcentrum zijn automatisch lid van onze Oudervereniging (OV). Wij hebben een zeer actieve oudervereniging. Deze vereniging ondersteunt ons bij het realiseren van allerlei leuke en leerzame activiteiten/lessen/momenten.

De oudervereniging verkrijgt zijn inkomsten via de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Ze is ook verantwoordelijk voor het beheer en innen van die ouderbijdrage. Iedere basisschool in Nederland mag een zogenaamde ouderbijdrage aan de ouders/verzorgers vragen. Dat is een jaarlijks terugkerend bedrag. Betaling hiervan is vrijwillig.

De hoogte van dit bedrag is bij ons € 28,--. Dit kan worden overgemaakt op:
IBAN: NL56 INGB 0000 3168 81
t.n.v.: Oudervereniging Juliana van Stolbergschool, Hoofddorp
o.v.v.: naam van je kind(eren) en de groep van je kind(eren).
Komt je kind halverwege het jaar bij ons, dan wordt de hoogte van de ouderbijdrage aangepast.